Тегления

Детайли за файл

BDZ NG Pw4-76 900 (x2) BDZ NG Pw4-76 900 (x2) АКТУАЛНОБДЖ - BDZ
Pw476 901
Pw476 903

Пакет от два теснопътни багажни фургона, използвани от 20-те до 70-те на ХХ век.
A pack of two luggage carriages, used since the 20s and untill the 70s. 

Кратка историческа справка:
През 1926 година БДЖ закупува багажни и товарни фургони за новопостроените теснопътни линии с междурелсие 760 мм. Багажните фургони са включвани в съставите на пътнически и пощенски влакове, както и на товарни влакове, превозващи омнибусни пратки. Вагоните работят неуморно до средата на 70-те, когато са доставени по-новите D476 от завода в Дряново, които поемат работата по 3-те теснопътни линии. Поради липса на запазен багажен фургон, през 2004 година бива реставриран и преустроен товарен фургон в багажен, за да се включи в теснопътната ретро-композиция „Носталгия“. 

History note:
In 1926 BDZ ordered freight and luggage fourgons for the new 760-mm-gauge railways. The luggage cars were included in passenger and mail trains, but sometimes they were included in freight trains too for parcel post. The carriages operated untill the middle 70s, when the newer D476 were delivered from Dryanovo. Since there were no preserved luggage wagens of this type, a freight fourgon from the same delivery was restored in 2004 as a luggage one and included in the retro train "Nostalgia".

Информация
Размер 69.98 MB
Тегления 629
Лиценз vall_sab
Автор Vall_Sab & ivan4
Script
Тип на модела 3D modif. & Reskin
Оригинален модел
Обновен
Създаден 2018-10-15 12:10:15
Версия: 1.0
Оценка
(4 гласа)

S5 Box

Вход

Reg

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.