Статии

Автор: Иван Пулевски (ivan4)


 

Пътническите вагони в БДЖ (а и в много европейски страни) имат буквени означения под номера си, показващи вида и класата на вагона, отоплението, дължината, броя оси, вида на челните преходи и други характеристики. Означението се състои от главни букви, показващи вида и класата на вагона, а зад тях и малки букви, показващи другите особености. Примери за такива означения са: ARkimbz, WLABmz, Bce, ABm... Ето как се тълкува всяка от буквите:


Пример за означение на пътнически вагон. Снимка: Иван Пулевски.

Главни букви и фиксирани думи:

A -------- Първокласен вагон
B -------- Второкласен вагон
C -------- Третокласен вагон (премахнати след 1956)
D -------- Вагон-фургон
L -------- Спален вагон (винаги в комбинация WL)
P -------- Пощенски вагон (старо означение)
Post ----- Пощенски вагон
Pw--------Фургон (старо означение)
R -------- Вагон за хранене (винаги в комбинации WR - ресторант, AR - бистро, или BR - бюфет) 
S -------- Салон-вагон (старо означение, вагоните от „Корона експрес“ го използват)
Salon --- Салон-вагон с изискано обзавеждане и специално предназначение (вагоните от „Витоша експрес“)
W ------- Вагон от по-висок клас - ресторант или спален (винаги в комбинации WL или WR)

Малки букви:

a -------- Триосен вагон (Липсата на „а“ означава, че вагонът е четириосен)
aa ------- Двуосен вагон
b -------- Вагон с възможност за превоз на инвалиди
c -------- Кушет-вагон
d -------- Вагон с възможност за превоз на велосипеди
e -------- Вагон с въздушно отопление, захранвано от генератор на самия вагон
ее ------- Вагон със собствен токоснемател (пантограф)
g -------- Вагон, по-къс от 24,5 м, с гумени уплътнения на челните преходи
h -------- Вагон с възможност за захранване от генератора и от контактната мрежа (вместо h може да се изпише β)
i --------- Вагон, част от InterRegio влак, или вагон с открити челни преходи (мостчета)
k -------- Вагон-бистро с кухненско отделение
l -------- Вагон с радиовъзел (Всички фургони - Dlm)
m ------- Вагон с дължина над 24,5м. и гумени уплътнения на челните преходи
o -------- Вагон с дизелов генератор (вагон-отоплители - Dom)
p -------- Вагон от безкупеен тип с кондиционер
s -------- Вагон с багажно отделение
w ------- Вагон-фургон
u -------- Вагон за пуш-пул влак с 34-полюсна инсталация (вагони от серии 33 и 45) или вагон с челни преходи от тип „хармоника“ - мехове
uu ------ Вагон за пуш-пул влак с 36-полюсна инсталация (вагони от серии 33 и 45)
y ------- Крайградски вагон с 2 средни платформи за врати (вагони от серии 33, 43 и 45)
z -------- Вагон с въздушно отопление, захранвано от влака (вагонът няма генератори на осите)

Старите означения се формират като първо се поставят главните букви за вида и класата на вагона. Долу вдясно се индексира цифрата, означаваща броя на осите, а след нея се поставя и малка буква, означаваща вида на челния преход.
Например: 
A4u - първокласен, четириосен вагон с мехове; 
ВС3i - смесен вагон с втора и трета класа, триосен, с мостчета; 
С2i - третокласен, двуосен вагон с мостчета;
Р4u - пощенски, четириосен вагон с мехове;
Pw2i - фургон, двуосен, с мостчета.

Снимка: Веселин Малинов
Пример за пощенски вагон със старо означение. Снимка: Веселин Малинов.

Често обаче малките букви били изпускани и означенията се изписвали така: А4, ВС3, С2, Р4, Pw2
Вагоните, чието междурелсие е по-тясно от нормалното, получавали допълнителни индекси в горния десен ъгъл. И до ден днешен теснопътните вагони се означават по тези правила.
Например:
В476 - второкласен, четириосен вагон за междурелсие 760 мм;
С460 - третокласен, четириосен вагон за междурелсие 600 мм. 
Тъй като повечето числа претрупват шаблоните на вагоните, допуска се тези означения да са само в документите. В момента на теснопътните вагони се изписва единствено главната буква: „В“, „D“, „BR“.

Автор: Иван Пулевски (ivan4)

S5 Box

Вход

Reg

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.