Тегления

Детайли за файл

BG Tramkar T8M-900M (1009mm) BG Tramkar T8M-900M (1009mm) АКТУАЛНОBG Tramkar T8M-900M

Благодарности: Благодарности на Наско за снимките и текстурите.

Информация:

Трамваините мотриси Т8М-900М са 8-осни, за еднопосочно движение. Както се разбра - Т8М-900М са модернизирани Т8М-700М. Ходовата им част се състои от две моторни (Т81) и две свободни якобс талиги (Тср 81), като моторните са първа и четвърта, а свободните втора и трета талига. Талигите Т 81 и Тср 81 са с 2-степенно ресорно окачване състоящо се от пакети цилиндрично-винтови пружини, ленкерно водене на буксите, рамата на талигата е отворен тип има Н-образна форма с пространствено разположение. 
Тяговите електродвигатели са два, по един за всяка двигателна талига тип Т100М с номинално напрежение 600 V. Управлението им се извършва от пусково-спирачен контролер последователно включващ различен брой резистори разположени на покрива на първия модул.
Предавателните механизми се състоят от: карданни валове – дълъг (от ТЕД до близкия колоосен редуктор) и къс (между редукторите), цилиндрично-конусни редуктори тип РЦК - 94, чиито изходящи валове са двигателните колооси.
ТМ е оборудвана с комбинирана /комплексна/ спирачна система, състояща се от следните независимо действащи системи:
- Електродинамична - ТЕД се поставят в генераторен режим. Особеното при Т8М 700 M е, че тя има комбинирано действие - след 6-та спирачна позиция на контролера се подава въздух към спирачните механизми на опорните талиги, така се увеличава ефективността на спирането.
- Въздушно-механична - система от челюстно-барабанен тип с едностранно за-държане директно върху колоосите - осигурява достатъчно голяма натискова сила във фрикционните елементи, ограничена по сцепление /под тара/ на колелата с пътя.
- Ръчна (френ) - действува само на І. и ІІ. талиги, като чрез лостов механизъм се действа на челюстите от въздушно-механичната. Тя осигурява 50 % спирачен товар и задачата й е да задържи ТМ на място след окончателно спиране.
- Магнитно-релсова - състои се от осем броя електромагнитно-релсови блока, по два на всяка талига. Работното напрежение на магнитно-релсовите блокове е 24 V.
- Аварийна спирачна система - има два начина на задействуване: чрез изтегляне на ръкохватката, намираща се на стената на ватманската кабина от страната на салона за пътници и от бутоните за аварийно спиране, намиращи се до вратите в салона за пътници. При задействуване на посочените уреди се прекъсва верига на нормално затворени контакти, изключва се захранването на контролера апарат, подава се въздух към спирачните апарати на опорните талиги, включват се магнитно-релсовите спирачки и се подава звуков сигнал във ватманската кабина.
Салона за превоз на пътниците е разположен по цялата дължина на коша, като в предната част е оформена кабината на водача и органите за управление на ТМ. Предвидени са пет броя врати за пътници с размери 2270 ? 1300 mm, като предната е по-малка с размери 2270 ? 800 mm и обслужва и ватманската кабина. Прозорците са с размери 1350 ? 1140 mm, като в горната си част се отварят чрез плъзгане по рамката. В пода са предвидени отвори за достъп до тяговите електродвигатели /1180 ? 820 mm/, двигател-ните талиги /660 ? 600 mm/, опорните талиги /O 2040 mm/. 
Т8М 900 М притежава следните технико-експлоатационни показатели:

Колооосна формула: B? 2? 2? B? 
Междурелсие: 1 009 mm
Дължина на ТМ, в т.ч. прикачните съоръжения: 26 530 mm
Максимална ширина на коша: 2 250 mm
Бази на модулите между централните болтове на талигите: 6 300 / 6 420 / 6 300 mm
База на талигите: 1 600 mm
Дължина на конзолните части: 3 700 mm
Височина на покрива от глава релса (под тара): 3 140 mm
Височина на стъпалата от глава релса (под тара): 350 mm
Височина на пода на коша от глава релса (под тара): 930 mm
Диаметър на колелата по кръга на търкаляне: 700 mm
Работна височина на токоприемника от глава релса:
минимална: 4 140 mm
максимална: 5 900 mm
Собствено тегло (тара) на ТМ: 29 500 kg
Тягова мощност – ТЕД тип Т100М: 2 броя
обща продължителна: 200 kW
обща часова: 230 kW
Конструктивна скорост: 60 km/h
Максимално преодоляван наклон: 70 ‰
Тягово напрежение в контактния проводник: 600 V (-20 %; +30 %)
Напрежение в спомагателните и управляващи вериги: 24 V
Минимален радиус на вписване в крива: 18 m
Пътниковместимост – седалки в салона: 40 места
номинална – 5 пътника / m2: ? 200 места
максимална – 8 пътника / m2: ? 320 места
Средно ускорение при потегляне от място с номинално натоварване: 0,9 ms-2
Показател за плавност на хода (по Шперлинг): < 3,25

Информация
Размер 15.38 MB
Тегления 2 083
Лиценз vall_sab
Автор vall_sab
Script
Тип на модела
Оригинален модел
Снимки
Обновен
Създаден 2011-02-15 08:02:01
Версия: 1.00
Оценка
(7 гласа)

S5 Box

Вход

Reg

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.