Тегления

Детайли за файл

NKZI Limiters NKZI Limiters АКТУАЛНО(2 гласа)

Информация: Пакет от Дистанционни указатели (х3) с различна големина и форма, които са:

"Чл. 452.
(1) Дистанционният указател е бяло оцветен траверс, релса или бетонов блок, с дължина минимум 800 mm, поставен перпендикулярно между двата съседни коловоза и показва мястото, след което по посока към стрелката е забранено да се оставя подвижен състав.
(2) Дистанционният указател се поставя между коловозите в места, където приближаването им, мерено от ос до ос, е най-малко 3750 mm. Ако коловозите са в крива, това разстояние се увеличава в зависимост от радиусите и надвишението в кривите.
(3) В гари с ОТ изолиращият настав, ограничаващ
коловоза, се поставя на не по-малко от 3000 mm и не повече от 6000 mm от дистанционния указател.
(4) При железен път с междурелсие 760 mm дистанционният указател се поставя най- Y малко на 2900 mm от ос до ос на двата съседни коловоза. В крива това разстояние се увеличава съобразно радиусите и надвишението в кривите.
"

Из Наредба 58, за правилата на техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт.

Информация
Размер 745.37 KB
Тегления 641
Лиценз rumensoft external
Автор rumensoft
Script
Тип на модела
Оригинален модел
Снимки
Обновен
Създаден 2011-03-29 01:03:37
Версия: 1.00
Оценка
(2 гласа)

S5 Box

Вход

Reg

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.