Пътнически вагони

Пътнически вагони

Категория: Вагони от миналото / Cars from the past
Файла:
(0 гласа)

Пътнически вагони на БДЖ от времето преди 20-те години на миналия век. Включва вагони 1,2, 3 класа - двуосни и триосни.

Лиценз vall_sab
Дата 2021-11-26 09:11:35
Платформа  Trainz: TS12 - TS2010 - TS2009
Размер 12.95 MB
Изтегляне 212
(4 гласа)

Пътнически вагони от 30-те години на 20 век - 1,2,3 класа и пощенски фургон.

Лиценз vall_sab
Дата 2021-11-26 08:11:09
Платформа  Trainz: TS12 - TS2010 - TS2009
Размер 11.86 MB
Изтегляне 225
(4 гласа)

BDZ - БДЖ 51 52 98 10 055-0 S

Дата 2021-07-06 12:07:35
Платформа  Trainz: TS2019 - TS12 - TS2010 - TS2009
Изтегляне 100
(4 гласа)

BDZ - БДЖ 51 52 00-20 033-1 Pw4

Дата 2021-07-06 12:07:36
Размер 0
Изтегляне 0
(4 гласа)

BDZ - БДЖ 50 52 20-20 115-4 B

 

Дата 2021-07-06 09:07:57
Платформа  Trainz: TS2019 - TS12 - TS2010 - TS2009
Размер 30 MB
Изтегляне 0
(2 гласа)

BDZ - БДЖ 50 52 20-20 095-0 B4

Дата 2021-07-06 09:07:42
Изтегляне 0
(2 гласа)

BDZ - БДЖ 51 52 19-50 075-4 Ame

Дата 2021-07-06 08:07:35
Платформа  Trainz: TS2019 - TS12 - TS2010 - TS2009
Изтегляне 1
(2 гласа)
Дата 2021-07-05 03:07:03
Платформа  Trainz: TS2019 - TS12 - TS2010 - TS2009
Изтегляне 1
cdp2006ver.png BDZ Vagon Retro Df2 8503 1.0АКТУАЛНО
(3 гласа)

БДЖ - BDZ
Df2 8503

Двуосен багажен фургон от началото на XX век.
A two-axes luggage car from the beginning of the XX century.

Лиценз Gerd Traue
Автор ivan4 & VallSab
Дата 2019-06-10 01:06:36
Платформа  Trainz: T:ANE - TS12 - TS2010 - TS2009
Размер 19.45 MB
Изтегляне 831
(1 глас)
 • БДЖ Df3   6900 (ливрея от 20-те / a livery from the 20s)
 • БДЖ Df3   6903 (ливрея от 30-те / a livery from the 30s)

Пакет от 2 триосни багажни фургона от началото на XX век.
A pack of 2 three-axes luggage cars from the beginning of the XX century.

Лиценз vall_sab
Автор VallSab & ivan4
Дата 2019-06-10 01:06:10
Платформа  Trainz: T:ANE - TS12 - TS2010 - TS2009
Размер 32.41 MB
Изтегляне 782
(1 глас)
 • БДЖ ABf41010 (ливрея от 20-те / a livery from the 20s)
 • БДЖ BCf4 1022 (ливрея от 20-те / a livery from the 20s)
 • БДЖ Cf4   1001 (ливрея от 20-те / a livery from the 20s)
 • БДЖ Cf4   1009 (ливрея от 20-те / a livery from the 20s)
 • БДЖ ABf4 №1010 (ливрея от 30-те / a livery from the 30s)
 • БДЖ BCf4 №1022 (ливрея от 30-те / a livery from the 30s)
 • БДЖ Cf4   1001 (ливрея от 30-те / a livery from the 30s)
 • БДЖ Cf4   1009 (ливрея от 30-те / a livery from the 30s)

Пакет от 8 купейни ретро пътнически вагона, откупени от KPEV след Първата световна война.
A pack of 8 passenger cars, bought off after the First world war from KPEV.

Лиценз FSP
Автор ivan4 & VallSab
Дата 2019-06-09 11:06:38
Платформа  Trainz: T:ANE - TS12 - TS2010 - TS2009
Размер 124.43 MB
Изтегляне 839
cdp2006ver.png BDZ S3 I Salon-Coupé 1.0АКТУАЛНО
(0 гласа)

БДЖ - BDZ
SA 3 №I „Salon-Coupé“

Лиценз vall_sab
Автор Vall_Sab
Дата 2019-01-23 03:01:13
Платформа  Trainz: T:ANE - TS12 - TS2010 - TS2009
Размер 9.11 MB
Изтегляне 908
cdp2006ver.png BDZ R.-V. Passenger cars 1.0АКТУАЛНО
(0 гласа)

Пакет пътнически вагони, обслужвали първата линията в България - Русе-Варна.
A pack of passenger cars, which used to operate the first railway in Bulgaria - Ruse-Varna.

 • БДЖ A2    №40
 • БДЖ AB2  103
 • БДЖ B2    302
 • БДЖ Bf2   306
 • БДЖ BPf2 705
 • БДЖ C2    506
 • БДЖ Cf2   520
 • БДЖ D2    802
Лиценз vall_sab
Автор Vall_Sab & ivan4
Дата 2019-01-23 03:01:09
Платформа  Trainz: T:ANE - TS12 - TS2010 - TS2009
Размер 95.68 MB
Изтегляне 896
cdp2006ver.png BG CO R.-V. Passenger cars 1.0АКТУАЛНО
(1 глас)

Пакет пътнически вагони на компанията „Източни железници“, обслужвала първата линията в България - Русе-Варна.
A pack of passenger cars, owned by "Chemins de fer Orientaux", which used to operate the first railway in Bulgaria - Ruse-Varna.

 • CO A2    №4
 • CO AB2  12
 • CO B2    21
 • CO Bf2   25
 • CO BPf2 31
 • CO C2    48
 • CO Cf2   58
 • CO D2    102
Лиценз vall_sab
Автор Vall_Sab & ivan4
Дата 2019-01-23 02:01:46
Платформа  Trainz: T:ANE - TS12 - TS2010 - TS2009
Размер 101.06 MB
Изтегляне 983
cdp2006ver.png BDZ WL 513 1.0АКТУАЛНО
(2 гласа)

Спален вагон WL 513, произведен през 1960 г.
Sleeping car WL 513 from 1960

 

Автор ivan4
Дата 2018-02-06 11:02:45
Платформа  Trainz: TS12 - TS2010 - TS2009
Размер 12 MB
Изтегляне 1 159
(3 гласа)

Пакет от 9 пътнически вагона от тип „Иранки“, групирани в 3 периода. Пакетът съдържа:

 • ABза БВ, ливрея от 1942 г.;
 • C4 за БВ, ливрея от 1942 г.;
 • C4 за ПВ, ливрея от 1942 г.;
 • A4 за БВ, ливрея от 1965 г.;
 • B4 за БВ, ливрея от 1965 г.;
 • B4 за ПВ, ливрея от 1965 г.;
 • A4 за БВ, ливрея от 1980 г.;
 • B4 за БВ, ливрея от 1980 г.;
 • B4 за ПВ, ливрея от 1980 г.
Автор ivan4
Дата 2018-02-06 09:02:29
Платформа  Trainz: TS12 - TS2010 - TS2009
Размер 192.47 MB
Изтегляне 2 205
cdp2006ver.png BDZ-BC3i-13516 1.0АКТУАЛНО
(3 гласа)

Триосен купеен пътнически вагон - ВС3i 13 516.

Автор ivan4
Дата 2017-09-13 10:09:38
Платформа  Trainz: TS12 - TS2010 - TS2009
Размер 17.57 MB
Изтегляне 1 211
cdp2006ver.png Pack BDZ Vagoni *HEBAR* 1.0АКТУАЛНО
(1 глас)

БДЖ - BDZ
Am 51 52 10-15 018-8
Bm 51 52 20-47 246-5

Пакет купейни вагони от серии 15 и 47, пътували в състава на влак „Хебър“ през 80-те.
A pack of compartment coaches, series 15 and 44, which used to travel by the train "Hebar" in the 80s.

Автор ivan4
Дата 2017-06-29 11:06:29
Платформа  Trainz: TS12 - TS2010 - TS2009
Размер 146 MB
Изтегляне 1 390
cdp2006ver.png Old expres cars pack 1.0АКТУАЛНО
(2 гласа)

Пакет пътнически вагони, пътували в съставите на експресни влакове:

 • Вагон-ресторант WRme 88-80 на РСВ (син)
 • Първокласен вагон Ame 19-50 с криле
 • Първокласен вагон Ame 19-40 без криле
 • Второкласен вагон Bm 20-47 с криле
 • Второкласен вагон Bm 20-47 без криле

 

 

Автор ivan4
Дата 2017-06-29 06:06:17
Платформа  Trainz: TS12 - TS2010 - TS2009
Размер 275.51 MB
Изтегляне 1 467
cdp2006ver.png BDZ Am+Bm series 15 1.0АКТУАЛНО
(2 гласа)

Пакет пътнически вагони от серия 15:

 • Първокласен вагон Am 10-15
 • Второкласен вагон Bm 20-15

A pack of passenger cars from series 15:

 • A first-class Am 10-15
 • A second-class Bm 20-15
Дата 2017-06-16 10:06:00
Платформа  Trainz: TS12 - TS2010 - TS2009
Размер 141.39 MB
Изтегляне 1 206
cdp2006ver.png BDZ pack Bce 29-37 АКТУАЛНО
(9 гласа)

БДЖ пакет Вее 29-37/BDZ pack Bee 29-37

Автор  ivan4
Дата 2015-07-04 06:07:59
Размер 88.92 MB
Изтегляне 1 688
(2 гласа)

Багажен фургон от серия 57.
Luggage car from series 57.

Автор ivan4
Дата 2015-04-11 11:04:00
Платформа  Trainz: TS12 - TS2010 - TS2009
Размер 19.67 MB
Изтегляне 1 112
(1 глас)

Пакет зелени вагони от серия 20-47. 
Pack green cars from series 20-47.

Автор ivan4
Дата 2015-04-11 10:04:00
Платформа  Trainz: TS12 - TS2010 - TS2009
Размер 63.36 MB
Изтегляне 1 139
cdp2006ver.png BDZ Vagon 57 Dlm Old (x2) 1.0АКТУАЛНО
(2 гласа)

Пакет багажни фургони със стари ливреи. 
Pack of luggage cars with old liveries.

Автор rumensoft
Дата 2013-11-09 11:11:00
Платформа  Trainz: TS12 - TS2010 - TS2009
Размер 35.05 MB
Изтегляне 1 152
cdp2006ver.png BDZ ARDA 1.0АКТУАЛНО
(1 глас)

Вагон от работническия влак „Арда“.
A car from the workers' train "Arda".

Автор rumensoft
Дата 2012-09-12 10:09:00
Платформа  Trainz: TS2010 - TS2009
Размер 2.16 MB
Изтегляне 1 019
(8 гласа)

БДЖ Вагони 25 DBx / BDZ 25 DBx

Автор rumensoft
Дата 2012-07-15 09:07:40
Платформа  Trainz: TS12 - TS2010 - TS2009
Размер 5.62 MB
Изтегляне 2 004
(1 глас)

Пакет вагони за експреси от серия 47.
Pack express cars from series 47.

Автор rumensoft
Дата 2012-07-13 10:07:00
Платформа  Trainz: TS12 - TS2010 - TS2009
Размер 4.94 MB
Изтегляне 1 096
cdp2006ver.png BDZ 10S King 1.00АКТУАЛНО
(10 гласа)

БДЖ ретро вагон от царския влак /  BDZ vagon king train

Автор vall_sab
Дата 2012-01-30 09:01:33
Платформа  Trainz: TS2010 - TS2009 - TRS2006
Размер 1.12 MB
Изтегляне 1 948
cdp2006ver.png BDZ 25 DBx 1.00АКТУАЛНО
(14 гласа)

БДЖ Вагони 25 DBx / BDZ 25 DBx

Автор rumensoft
Дата 2011-12-24 04:12:46
Платформа  Trainz: TS12
Размер 3.43 MB
Изтегляне 2 202
cdp2006ver.png BDZ Vagon 80 WRme Restorant 1.0АКТУАЛНО
(1 глас)

Вагон-ресторант със стара ливрея.
A restaurant car with an old livery.

Автор ithebeast
Дата 2011-10-08 11:10:00
Платформа  Trainz: TS12 - TS2010 - TS2009
Размер 4.84 MB
Изтегляне 1 003
cdp2006ver.png BDZ C2 001 BetaАКТУАЛНО
(10 гласа)

Пътнически вагон от началото на 20 век. Създаден е по мои спомени от онова време.

 

 

 

Автор sbarakov
Дата 2010-10-27 06:10:58
Платформа  Trainz: TS2010 - TS2009
Размер 3.81 MB
Изтегляне 1 846
cdp2006ver.png BDZ B4 2 class (retro) 1.00АКТУАЛНО
(5 гласа)

БДЖ B4 2 класа (ретро) / BDZ B4 2 class (retro)

Автор vall_sab
Дата 2009-11-14 08:11:16
Платформа  Trainz: TS2009 - TRS2006
Размер 1.37 MB
Изтегляне 2 518

S5 Box

Вход

Reg

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.