Тегления

Детайли за файл

Birthday route Birthday route АКТУАЛНО



(8 гласа)

Информация: Празнично трасе по случай една година от създаването на сайта beta.trainz-bg.com.

Забележка: За да работи трасето е необходимо да инсталирате трасето и допълненията към него, също така е необходимо да имате инсталирани всички обекти и подвижен състав които са качени в сайта.
За да се види подвижния състав трасето трябва да се пусне в режим сценарий - Pytuvane.
При стартиране трасето се зарежда малко бавно, но това да не Ви смущава, това е така защото на трасето е показан много подвижен състав. След зареждане на трасето всичко е нормално. Когато качвате допълнението, ако Ви поиска подмяна на вагона - разрешете му.
Относно сценария : за по-пълна представа на идеята наблюдавайте сценария с външната камера на играта.

***************************************

Information: Festively route to celebrate one year of site creation beta.trainz-bg.com.

Note: To track work required to install and route additions, it is also necessary to have installed all the facilities and rolling stock that are uploaded to the site.
To see the route rolling stock should be placed in standby scenario - Pytuvane.
When you start the route starts a little slow, but it does not bother you, this is because the route is shown very rolling stock. After loading the track everything is normal. When uploading the appendix if you require replacement of the wagon - enable it.
On the scenario: a more complete picture of the idea to watch the scenario outer chamber of the game.

 

KUIDs:

0                         kuid:-1:6270
1                         kuid:488087:10045
2                         kuid:488087:10064
3                         kuid:488087:10062
4                         kuid:488087:10059
5                         kuid:305073:110025
6                         kuid:488087:10058
7                         kuid:68787:21686
8                         kuid:-1:101452
9                         kuid:68787:21715
10                         kuid:200726:21010
11                         kuid:-1:110014
12                         kuid:488087:10027
13                         kuid:-1:100395
14                         kuid:47092:32001
15                         kuid:-10:137
16                         kuid:217990:33000
17                         kuid:-1:100609
18                         kuid:316:37024
19                         kuid:-1:15
20                         kuid:67598:38001
21                         kuid:131275:42012
22                         kuid:488087:10094
23                         kuid:488087:10095
24                         kuid:488087:10225
25                         kuid:488087:10243
26                         kuid:488087:10202
27                         kuid:488087:10244
28                         kuid:-1:100542
29                         kuid:488087:10116
30                         kuid:488087:10117
31                         kuid:-1:6130
32                         kuid:488087:10176
33                         kuid:370528:1200
34                         kuid:370528:1194
35                         kuid:-1:100641
36                         kuid:-1:100640
37                         kuid:-1:100541
38                         kuid:-1:101318
39                         kuid:-1:100540
40                         kuid:356658:1027
41                         kuid:459387:1168
42                         kuid:488087:10175
43                         kuid:459387:1114
44                         kuid:459387:1112
45                         kuid:459387:1111
46                         kuid:459387:1110
47                         kuid:488087:10245
48                         kuid:459387:1108
49                         kuid:459387:1155
50                         kuid:459387:1107
51                         kuid:459387:1207
52                         kuid:356658:1048
53                         kuid:488087:10194
54                         kuid:488087:10203
55                         kuid:356658:1004
56                         kuid:356658:1005
57                         kuid:356658:1006
58                         kuid:488087:10090
59                         kuid:488087:10227
60                         kuid:488087:10173
61                         kuid:459387:1039
62                         kuid:488087:10250
63                         kuid:488087:10168
64                         kuid:488087:10172
65                         kuid:-1:6131
66                         kuid:488087:10169
67                         kuid:488087:10170
68                         kuid:488087:10232
69                         kuid:488087:10224
70                         kuid:488087:10223
71                         kuid:488087:10204
72                         kuid:356658:1038
73                         kuid:356658:1047
74                         kuid:488087:10226
75                         kuid:-1:100543
76                         kuid:-1:100643
77                         kuid:-1:100642
78                         kuid:-1:100639
79                         kuid:488087:10136
80                         kuid:356658:1066
81                         kuid:488087:10144
82                         kuid:459387:1248
83                         kuid:488973:1217
84                         kuid:459387:1004
85                         kuid:459387:1134
86                         kuid:459387:1154
87                         kuid:488973:1170
88                         kuid:459387:1169
89                         kuid:459387:1278
90                         kuid:459387:1047
91                         kuid:459387:1308
92                         kuid:459387:1127
93                         kuid:459387:1178
94                         kuid:459387:1297
95                         kuid:488087:10184
96                         kuid:488087:10208
97                         kuid:488087:10209
98                         kuid:459387:1304
99                         kuid:488087:10022
100                         kuid:459387:1128
101                         kuid:459387:1150
102                         kuid:488087:10140
103                         kuid:488087:10141
104                         kuid:488087:10142
105                         kuid:488087:10143
106                         kuid:459387:1045
107                         kuid:459387:1029
108                         kuid:-1:100948
109                         kuid:-1:100949
110                         kuid:-1:100950
111                         kuid:60238:35013
112                         kuid:459387:1306
113                         kuid:488087:10257
114                         kuid:459387:1310
115                         kuid:434476:100037
116                         kuid:488087:10252
117                         kuid:356658:1056
118                         kuid:356658:1055
119                         kuid:356658:1053
120                         kuid:488087:10214
121                         kuid:459387:1063
122                         kuid:459387:1070
123                         kuid:459387:1071
124                         kuid:459387:1072
125                         kuid:459387:1073
126                         kuid:459387:1074
127                         kuid:356658:1002
128                         kuid:356658:1037
129                         kuid:356658:1033
130                         kuid:356658:1009
131                         kuid:488087:10070
132                         kuid:356658:1012
133                         kuid:356658:1022
134                         kuid:356658:1014
135                         kuid:356658:1015
136                         kuid:356658:1016
137                         kuid:356658:1017
138                         kuid:356658:1018
139                         kuid:356658:1035
140                         kuid:356658:1023
141                         kuid:356658:1049
142                         kuid:356658:1052
143                         kuid:459387:1295
144                         kuid:459387:1293
145                         kuid:459387:1036
146                         kuid:459387:1294
147                         kuid:459387:1288
148                         kuid:459387:1279
149                         kuid:459387:1281
150                         kuid:459387:1101
151                         kuid:459387:1125
152                         kuid:-10:155
153                         kuid:488087:10185
154                         kuid:434476:100096
155                         kuid:434476:100072
156                         kuid:434476:100073
157                         kuid:434476:100097
158                         kuid:434476:100074
159                         kuid:434476:100098
160                         kuid:434476:100075
161                         kuid:434476:100099
162                         kuid:434476:100076
163                         kuid:434476:100101
164                         kuid:434476:100078
165                         kuid:434476:100079
166                         kuid:434476:100056
167                         kuid:434476:100080
168                         kuid:434476:100057
169                         kuid:434476:100058
170                         kuid:434476:100082
171                         kuid:434476:100083
172                         kuid:434476:100060
173                         kuid:434476:100084
174                         kuid:434476:100061
175                         kuid:434476:100085
176                         kuid:434476:100063
177                         kuid:434476:100064
178                         kuid:434476:100065
179                         kuid:434476:100066
180                         kuid:434476:100067
181                         kuid:434476:100068
182                         kuid:434476:100069
183                         kuid:434476:100093
184                         kuid:434476:100094
185                         kuid:434476:100049
186                         kuid:434476:100050
187                         kuid:434476:100051
188                         kuid:434476:100054
189                         kuid:434476:100055
190                         kuid:434476:1065
191                         kuid:434476:100033
192                         kuid:434476:100036
193                         kuid:434476:100039
194                         kuid:434476:100041
195                         kuid:434476:100043
196                         kuid:434476:100045
197                         kuid:434476:100047
198                         kuid:434476:100048
199                         kuid:434476:100053
200                         kuid:488087:10249
201                         kuid:488087:10171
202                         kuid:-1:6132
203                         kuid:459387:1309
204                         kuid:459387:1300
205                         kuid:459387:1302
206                         kuid:459387:1305
207                         kuid:459387:1298
208                         kuid:459387:1296
209                         kuid:459387:1303
210                         kuid:459387:1315
211                         kuid:459387:1301
212                         kuid:459387:1314
213                         kuid:459387:1299
214                         kuid:488087:10201

Информация
Размер 8.88 MB
Тегления 2 017
Лиценз
Автор sbarakov
Script
Тип на модела
Оригинален модел
Снимки
Обновен
Създаден 2010-09-09 04:09:09
Версия: 1.00
Оценка
(8 гласа)

S5 Box

Вход

Reg

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.