Тегления

Детайли за файл

BG Unreal BG Unreal АКТУАЛНО(22 гласа)

Информация: Трасето е със смесен релеф. Има 7 големи гари с голямо коловозно развитие и доста малки селски гари. Опитал съм се да съчетая всички идей от предишни трасета и да придам голяма реалност на градовете, изходите на гарите и най-вече на планината. В планината може само с дизели. Направено е така че от планината да се вижда в далечината там от където сте тръгнали. Гарата и града се виждат от горе както и обратното.
Има 1 голям комбинат и 3 по малки за товарни маршрути. Почти всички гари имат халета или депа. Трасето е огромно. На теста един от най-дългите маршрути траеше 14 мин.

********************************************************************

Info: The track is mixed with relief. There are 7 major stations in major track development and quite small rural stations. I have tried to combine all ideas of previous routes and trying to make a reality of big cities, exits the station and especially the mountain. In the mountains can only diesel. Done so that the mountains in the distance there from where you started. Station and the city seen from above and vice versa.
There are a large factory and 3 small freight routes. Almost all stations have warehouses or stores. The track is great. Test one of the longest routes lasted 14 min

Информация
Размер 284.42 MB
Тегления 2 903
Лиценз
Автор KINGM
Script
Тип на модела
Оригинален модел
Снимки
Обновен
Създаден 2011-06-18 10:06:46
Версия: 3.00
Оценка
(22 гласа)

S5 Box

Вход

Reg

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.