Тегления

Детайли за файл

Sofia - Radomir - D. Rakovec Sofia - Radomir - D. Rakovec АКТУАЛНО(87 гласа)

Информация: Трасето София - Радомир, включва гарите: СОФИЯ (заедно с Депо Надежда)  - Захарна Фабрика - Горна Баня - Владая - Драгичево - Даскалово - Спирка Метал - Перник Разпределителна - ПЕРНИК - Кракра - Чакрини - Батановци - Копаница - РАДОМИР - Кошарите - Долни Раковец. 1 година е времето за изработването му, включващо над 300 Български обекта изработени специално за това трасе. В реалността съществуват същите обекти на точното място в трасето. Гарантирана достигната реалност 98%. Автори на обекти: rumensoft, muri83, vall_sab, cronos.

Снимки: Тук

За инсталирането: Ето урок ТУК, но преди това прочетети всико по долу описаното!
За да не ви забива инсталация, депенсите за разделени на 27 части. Първо инсталирайте "Sofia - Radomir" и "BASIC SESSION". Файловете от папката Dependent са депенсите, инсталирайте ги едно по едно (ако ви е слаб компютъра) или на групи по 3 или 4. Файловете "SOFIA-RADOMIR Deps15", "SOFIA-RADOMIR Deps21" и "SOFIA-RADOMIR Deps16" ДА СЕ ИНСТАЛИРАТ ЕДНО ПО ЕДНО!

За играенето в сесия:

За да ви работи сигнализацията, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО играйте в BASIC SESSION! Ако искате да запазите отделна сесия, първо избирате BASIC SESSION след това пускате режим Driver, и ще ви пита как да запазите сесията, избирате Save As, и пишете някакво име. BASIC SESSION е базовата сесия, само на нея или клонирано от нея (с Save As) ще работи сигнализацията. Има и урок в архива (SaveAs_Session), как се запазва друга клонирана сесия, също е качен клипа ТУК.


**********************************************************************

Information: Route Sofia - Radomir railway stations include: SOFIA (including Hope Depot) - Sugar Factory - Gorna Banya - Vladaya -Dragichevo - Daskalovo - Stop Metal - Distribution Pernik - Pernik - Krakra - Chakrini - Batanovtsi - Kopanitsa - Radomir - Pens -Lower Rakovets . 1 year time for its preparation, including more than 300 Bulgarian site made specifically for this route. In realitythere are the same objects in the right place at the track. Guaranteed reality reached 98%. The author of the BG objects: rumensoft, muri83, vall_sab, cronos.

Screenshots: Here

For installation:
To avoid crashing your system, depensite separated for 27 parts. First, install the "Sofia - Radomir" and "BASIC SESSION".
Dependent files in the folder are depensite, install them one by one (if your computer is weak) or groups of 3 or 4.
Files "SOFIA-RADOMIR Deps15", "SOFIA-RADOMIR Deps21" and "SOFIA-RADOMIR Deps16" TO INSTALL ONE BY ONE!

For playing in a session:
To work your signaling MUST play in BASIC SESSION! If you want to keep a separate session, first choose
BASIC SESSION mode, then run Driver, and ask how to save the session, choose Save As, and typing a name.
BASIC SESSION is a basic session, only cloned it or from it (with Save As) signal will work. There is also a lesson (SaveAs_Session) in the archive how to retain another clone session, also the lesson is HERE.

Информация
Размер 1.58 GB
Тегления 8 012
Лиценз
Автор ropsy
Script
Тип на модела
Оригинален модел
Снимки
Обновен
Създаден 2012-01-04 11:01:47
Версия: 1.00
Оценка
(87 гласа)

S5 Box

Вход

Reg

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.