Дизелови локомотиви

Дизелови локомотиви

Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • BDZ 06 099.6 v2 & BDZ 06 108.1 1.0   Размер: 37.66 MB

С изтеглянето на файл(ове) Вие се приемате следните условия:

Reskin: Всички добавки от тип „reskin“ са правени с разрешение на автора на модела или ако това не е било възможно, то той е бил упоменат като лицензиран собственик.
Забранява се:
-използването на текстурите без разрешение;
-качването на файла в други сайтове без разрешение;
-качването на звуци, интериори, талиги и други части на модела в други сайтове без разрешение от авторите на съответните;
-публикуването на пряк линк за сваляне без разрешение от администратора на trainz-bg;
-разпространяването на файла срещу заплащане е абсолютно забранено.

3D модел: Всички добавки от тип „3D“ са разработени от екипа на trainz-bg.
Разрешава се:
-прякото използване на модела в трасета, които се разпространяват безвъзмездно;
-използването на модела за reskin като принос за дейността на trainz-bg.
Забранява се:
-използването на модела за reskin и публикуването му в други сайтове без разрешението на автора;
-използването на текстурите без разрешение;
-качването на файла в други сайтове без разрешение;
-качването на звуци, интериори, талиги и други части на модела в други сайтове без разрешение от авторите на съответните;
-публикуването на пряк линк за сваляне без разрешение от администратора на trainz-bg;
-разпространяването на файла срещу заплащане е абсолютно забранено.

Трасета: Всички добавки от тип „трасе“ са разработени от екипа на trainz-bg.
Забраненява се:
-качването на трасето в други сайтове и разпространяването срещу заплащане.
Разрешава се:
-прякото използването на обектите в други трасета, които се разпространяват безвъзмездно;

Забранява се качването в други сайтове без разрешение на всички неописани тук добавки и файлове.
Ако желаете да получите разрешение за някое от гореизброените, пишете ни!

Екип на Trainz Bulgaria
www.trainz-bg.com
2018

**************************************************************************
By downloading the file(s) You agree to the following terms:

Reskin: All add-ons of type "reskin" were made by the permission of the author of the model or, if not possible, they were mentioned as a licensed owner.
You are not allowed to:
-use the textures without permission;
-upload the file on other websites without permission;
-upload the models' sounds, interiors, bogeys and other dependencies without the permition of their author;
-publish a direct download-link without permition of the trainz-bg administrator;
-distribute the file payware.

3D model: All add-ons of type „3D“ were made by the trainz-bg team.
You are allowed to:
-directly use the model in routes, which are distributed freeware;
-use the model for a reskin as a contribution to trainz-bg.
You are not allowed to:
-use the model for a reskin and publishing it without the author's permission;
-use the textures without permission;
-upload the file on other websites without permission;
-upload the models' sounds, interiors, bogeys and other dependencies without the permition of their author;
-publish a direct download-link without permition of the trainz-bg administrator;
-distribute the file payware.

Routes: All add-ons of type „route“ were made by the trainz-bg team.
You are not allowed to:
-upload the route on other websites without permission
-distribute the file payware.
You are allowed to:
-directly use the objects in routes, which are distributed freeware;

You are not allowed to upload other unlisted files and add-ons on other sites without permission.
If You want to get permission, please write to us!

Trainz Bulgaria Team
www.trainz-bg.com
2018

S5 Box

Вход

Reg

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.