Статии

Автор: Иван Пулевски (ivan4)


 

Първите вагони по нашите земи били номерирани по реда на внасяне. Те били групирани в серии единствено според класата (А - първа класа, В - втора класа, С - трета класа). Това решение обаче се оказало крайно непрактично и затова през 1940 г. в БДЖ се възприел нов метод за номерация. Той бил според вида седалки и броя оси, но номерата вече се групирали по серии. Те се състояли от 5 цифри, като първата от тях показвала вида на седалките – меки (1) или твърди (2). Втората цифра показвала броя оси (2, 3 или 4). Номерата били разпределени по следния начин:

НОМЕРАЦИЯ 1940 – 1969 г.
  Двуосни Триосни Четириосни
АВ АВ2 12 000 АВ3 13 000 АВ4 14 000
В   В2 12 300   В3 13 300   В4 14 300
ВС ВС2 12 500 ВС3 13 500 ВС4 14 500
АВС --- --- АВС4 14 800 
С   С2 22 000   С3 23 000   С4 24 000

Номерата на вагоните в дадена серия (напр. ВС4 14 500) започвали от първото число след серията (14 501, 14 502, 14 503 и т.н.)

През 1956 г. в БДЖ третата класа отпаднала. Така всички места с меки седалки станали първа класа, а всички места с твърди седалки – втора класа. Преобразуванията били следните:
  АВ → А
    В → A
  BC → AB
ABC → AB
    C → B
Номерата на вагоните се запазили. Първа цифра 1 вече показвала не дали във вагонът има меки седалки, а дали в него има първокласни места. С първа цифра 2 се означавали вагони, които са изцяло второкласни. 

До 1969 година обаче настанала пълна каша с различни вагони от едни и същи серии. Те били от много и различни доставки – едни били с купета, но без коридори; имало и такива с купета и коридори, а трети били отчасти безкупейни; имало и вагони с открити платформи, както и такива със закрити платформи; движили се и вагони с плосък таван, със заоблен таван и с оберлихтове. Изобщо, вагонният парк бил толкова разнообразен, че се наложила преномерация на вагоните, като наред с това до 1972 г. били изведени от експлоатация всички пътнически двуосни и триосни вагони. За номерация и означения се приел стандартът на UIC, които се използва и до днес. Освен за пътнически вагони, този тип номерация се използва и за товарни вагони, тракционен подвижен състав и други видове железопътна техника.

Автор: Иван Пулевски (ivan4)

S5 Box

Вход

Reg

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.