Статии

Означения на пътнически вагони

Автор: Иван Пулевски (ivan4)


 

Пътническите вагони в БДЖ (а и в много европейски страни) имат буквени означения (понякога те включват и цифри) под номера си, чиято цел е класифицирането на вагонния парк и по-лесната му експлоатация. През различните години стандартите са се изменяли, като означенията са показвали вида и класата на вагона, наличието на спирачки, броя оси, вида на челните преходи, отоплението, дължината, и най-различни други характеристики.

 

Съдържание:

1.  Компоненти
  1.1.  Главни букви и комбинации
  1.2.  Малки букви
2.  Съвременни означения
3.  Стари означения


 

Компоненти

Означенията на вагоните винаги започват с главна латинска буква, указваща класата и/или вида на самия вагон. В зависимост от стандарта, по който се означават самите вагони, след тях могат да се поставят други допълващи главни букви, следвани от цифри и/или малки букви. Използва се също индексиране (горе и долу) вдясно. Въпреки общоприетите стандарти, всяка администрация сама определя означенията на подвижния състав, поради което съществуват и разлики с чуждите страни (напр. в Чехия съществува означение на вагоните спрямо картотека, наречена KOV (Kartotéce osobních vozů), като по този начин след буквеното означеие има индексиран горе трицифрен код, при което се получават комбинации от вида AВmz346). У нас значенията на символите са следните:

 

Главни букви и комбинации:

A  -  Първокласен вагон.
B  -  Второкласен вагон.
C  -  Старо означение: третокласен вагон (не се използва след премахването но третата класа през 1956 г.).
D  -  Багажен фургон (в някои западни страни с D са се означавали четвъртокласните вагони).
Старо означение: служебен вагон.
FPw  -  Старо означение: багажен фургон от стар товарен вагон.
L  -  Спален вагон (винаги е второстепенна буква в комбинации WL или SL).
N  -  Старо означение: санитарен вагон.
P  -  Пощенски вагон (означение, което може да се допълва с други символи, напр. BPm).
Post  -  Пощенски вагон (това означение не може да се допълва).
Pw  -  Старо означение: багажен фургон.
R  -  Вагон за хранене (винаги е второстепенна буква в комбинации WR - ресторант, AR - бистро, или BR - бюфет).
S  -  Салон-вагон (означение, което може да се допълва с други символи, напр. SRlm).
Salon  -  Салон-вагон (това означение не може да се допълва).
T  -  Старо означение: затворнически вагон.
W  -  Вагон от по-висок клас - ресторант или спален (винаги в комбинация с второстепенна буква: WL или WR).
 -  Старо означение: вагон за служебни пътувания.


Малки букви:

a  -  Триосен вагон (Липсата на „а“ означава, че вагонът е четириосен).
aa  -  Двуосен вагон.
b  -  Вагон с възможност за превоз на инвалиди (вместо b може да се изпише и като β).
c  -  Кушет-вагон.
d  -  Вагон с възможност за превоз на велосипеди.
e  -  Вагон с въздушно отопление и електрическо захранване от генератор (динамо) на самия вагон.
ee  -  Вагон със собствен токоснемател (пантограф).
f  -  Старо означение: вагон с ръчна спирачка (поставя се като горен десен индекс).
g  -  Вагон, по-къс от 24,5 м, с гумени уплътнения на челните преходи. *
Старо означение: вагон с купета със странични входни врати, но без проходен коридор.
h  -  Вагон с възможност за захранване от динамото, но и от контактната мрежа чрез електрическата система на влака.
i  -  Вагон, част от InterRegio влак.
Старо означение: вагон с открити челни преходи (мостчета) - този символ почти не се е използвал у нас. ***
k  -  Вагон с различно предназначение, но с обособен кухненски бокс.
l  -  Вагон с радиовъзел.
m  -  Вагон с дължина ≥ 24,5м. и гумени уплътнения на челните преходи.
o  -  Вагон с котелно, служещ за захранване парното отопление на влака (напр. вагон-отоплителителите Dom).
p  -  Вагон от безкупеен тип с кондиционер.
s  -  Вагон с багажно отделение.
u  -  Вагон за пуш-пул влак с 34-полюсна инсталация (вагони от серии 33 и 45). **
uu  -  Вагон за пуш-пул влак с 36-полюсна инсталация (вагони от серии 33 и 45). **
ü  -  Старо означение: вагон с челни преходи от тип „хармоника“ - мехове. ***
y  -  Крайградски вагон с 2 средни платформи за врати (вагони от серии 33, 43 и 45).
z  -  Вагон с въздушно отопление и електрическо захранване от влака (вагонът няма генератори на талигите).
м  -  Старо означение: мотрисно ремарке (напр. BСм2). В някои документи се среща и като Cмот2, Вмот2 и т.н. В комбинацията Sм участва със значението на министерски салон-вагон за служебни пътувания.
*  Въпреки фишовете и нормативите, у нас символът „g“ не е поставен на 18-метровите вагони от тип Bbds.
**  Означенията „u“ и „uu“ нямат пряко значение у нас поради липсата на пуш-пул влакове, но въпреки това се използват.
***  У нас липсата на „ü“ се считала за равнозначна на изписването на „i“, респ. вагон с открити челни преходи.

 

Съвременни означения

Съвременните означения се състоят от главни букви, показващи вида и класата на вагона, а зад тях и малки букви за другите особености и характеристики. Означението се поставя в средата на вагона, под номера, когато той е изписан на коша под прозорците, или вдясно от него, когато е шаблониран на рамата на вагона. Примери за съвременни означения са: ARkimbz, WLABmz, Bce, ABm. Изключения от тези правила са теснопътните вагони, чиито означения са по старата стандартизация


Пример за съвременно означение на пътнически вагон. Снимка: Иван Пулевски.

 

Стари означения

Старите означения се формират като първо се поставят главните букви за вида и класата на вагона. Долу вдясно се индексира цифрата, означаваща броя на осите. До 1940 г. между тях се поставяла буква f като горен десен индекс, когато вагонът е съоръжен с ръчна спирачка. След 1940 г. това отпада, а след цифрата за осите започват да се поставят малки букви, означаващи вида на челния преход. През различните години местата на шаблониране били най-различни, като били разположени както на страниците на вагона, така и на челата му.

Примери:
Sf6 - шестосен салон-вагон, снабден с ръчна спирачка (преди 1940 г.);
ВC3 - смесен вагон втора и трета класа, триосен, без ръчна спирачка (преди 1940 г.);
Df3 - триосен багажен фургон с ръчна спирачка (преди 1940 г.);
A4ü - първокласен четириосен вагон с мехове (след 1940 г.);
B4g - второкласен четириосен вагон с купета със странични врати, но без проходен коридор (след 1940 г.);

ВС3 - смесен вагон с втора и трета класа, триосен, с мостчета (след 1940 г.);
С2i - третокласен двуосен вагон с мостчета (след 1940 г.);
Р4ü - пощенски четириосен вагон с мехове (след 1940 г.);
Pw2i - фургон, двуосен, с мостчета (след 1940 г.).
Често обаче малките букви били изпускани и означенията се изписвали така: А4, ВС3, С2, Р4, Pw2

Вагоните, чието междурелсие е по-тясно от нормалното, получавали допълнителни индекси в горния десен ъгъл. И до ден днешен теснопътните вагони се означават по старите правила.
Например:
В764 - второкласен, четириосен вагон за междурелсие 760 мм;
764 - второкласно мотрисно ремарке за междурелсие 760 мм;
С604 - третокласен, четириосен вагон за междурелсие 600 мм. 
Тъй като повечето числа претрупват шаблоните на вагоните, допуска се тези означения да са само в документите. В момента на теснопътните вагони се шаблонира единствено главната буква: „В“, „D“, „BR“.

Снимка: Веселин Малинов
Пример за пощенски вагон със старо означение. Снимка: Веселин Малинов.

Нагоре ↑

S5 Box

Вход

Reg

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.